శ్రీదేవి జయంతికి ఇదే ఘన నివాళి ! – ఇషాచావ్లా.

అందరికీ నమస్కారం!
నేను మీ ఇషాచావ్లా.నేడు అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి జన్మదినోత్సవం (జయంతి). ఈ ప్రత్యేకమైన రోజు సందర్భంగా మిషన్ గ్రీన్, ముంబై ద్వారా దాదాపు 101 పండ్లమొక్కలు రైతు కుటుంబాలకు అందజేస్తున్నాం.నేను శ్రీదేవి గారిని ఇన్సిప్రేషన్ గా తీసుకుని పలు రకాల పాత్రలు చేసాను.ఆమె మన జీవితంలో ఓ భాగంగా మారిపోయారు. అలాగే మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందించే పండ్లను అందించే చెట్లు కూడా మన జీవితంలో ఓ భాగమే! ఈ పండ్ల చెట్లు వాతావరణంలో పొల్యూషన్ ను కంట్రోల్ చేస్తాయి. కొన్ని రైతు కుటుంబాలకు ఆదాయం వస్తుంది. ఆయా కుటుంబాలు ఆనందంగా ఉంటాయని నా భావన. గ్రీనరీ పెరుగుతుంది. రైతులకు మంచి జరుగుతుంది. పొల్యూషన్ లేని పండ్లు అందుతాయి.
అందుకే ఆ చాందినిని గుర్తు చేసుకుంటూ, ఆ వెన్నెల రాణికి జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ మా మిషన్ గ్రీన్ , ముంబై సంస్థ ద్వారా ఎన్నో ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాం.ఇదే మనం ఆమెకు ఇచ్చే ఘన నివాళిగా నేను భావిస్తున్నాను.
ధన్యవాదాలు………… మీ ఇషాచావ్లా!

Related Articles

Back to top button
Send this to a friend